Bestill lisens

Lisens

For å bestille skolelisens må du først være registrert på cdu.no som lærer ved skolen din.

Terminprøver Engelsk er et betalingsprodukt. Lisensen er nå delt inn i Mini, Midi og Maxi avhengig av antall elever ved skolen. Se cdu.no for pris pr skoleår.

En skolelisens for Cappelen Damms Terminprøver Engelsk tillater skolen å knytte samtlige elever og lærere ved skolens 8., 9. og 10.trinn til produktet. En årslisens gir tilgang til tilsammen 6 terminprøver med tilhørende tekstsamlinger, og med veiledning for læreren.

Nye terminprøver vil alltid være tilgjengelige i god tid før slike prøver vanligvis avholdes. Som en hovedregel kan vi si at høstens prøver er tilgjengelige fra tidlig oktober og vårens prøver er tilgjengelige fra tidlig mars.

 

Administrasjon og bruk av lisenser

Skolen oppretter selv sine brukere gjennom Min side på cdu.no og knytter brukerne til lisensen.

All brukeradministrasjon og lisensdisponering skjer på Min side av innlogget lærer eller administrator.

Merk: Skolens første registrering på cdu.no vil bli kontrollert av forlaget for å hindre at nettressurser som er forbeholdt lærere, kommer i feil hender. Den første ansatte som registrerer seg, blir tildelt administratorrolle for skolen og kan dermed opprette brukere og gi brukerne tilgang til de ressursene skolen har kjøpt. En administrator kan også opprette nye administratorer og/eller overlate administratorrollen til andre ansatte. Andre brukere enn skolens første administrator på cdu.no blir opprettet av skolen og skal ikke godkjennes av forlaget.

En lærer kan opprette seg selv som bruker og tildele seg selv en lisens. Elever må opprettes som brukere og kobles til lisenser av lærer eller administrator.

Privatpersoner kan ikke kjøpe skolelisenser.