Om nettstedet

Nettstedet Terminprøver Engelsk inneholder:

  • lydsatte tekster med gloseforklaringer til forberedelse før prøven
  • pdfer av tekster og lærerveiledning samt pdfer og worddokumenter av prøve med oppgavesett tilgjengelig for lærer

Nettstedet oppdateres med nytt innhold hvert semester. Ved kjøp av skolelisens får skolen tilgang til terminprøvene for 8. 9. og 10. trinn.

Prøver og forberedelsesmateriell er laget i tråd med siste offentlige eksamen i engelsk for 10.trinn.

Skolen vil ved kjøp av en skolelisens få tilgang til terminprøvene på alle tre trinn både høst og vår.