Rettigheter

 

Design: Ravn, Martin Fagerås (nettside), Synnøve E. Sandvik (PDFer til tekstsamling, veiledning og prøver)
Foto: Scanpix og Getty Images
Redaktør: Vidar Olav Haraldsen-Jupskås
Koordinator: Johanne Ellisiv Anda
Programmering: Ravn Webveveriet AS


Alle rettigheter til  http://terminprover-engelsk.cappelendamm.no  (både helheten og delene) blir forvaltet av Cappelen Damm AS. Utnyttelsen og bruken av stoffet (tekst, fotografier mv.) er blant annet regulert av åndsverkloven og markedsføringsloven.

Utskrifter og mangfoldiggjøring av utskrifter kan skje i samsvar med generelle avtaler om kopiering inngått med Kopinor. Elektronisk (digital) kopiering som ikke er hjemlet i lov eller avtale, er forbudt.

Bruk eller utnyttelse som ikke er i samsvar med ovennevnte bestemmelser, må klareres med Cappelen Damm. Den som bruker stoffet på annen måte, vil kunne bli anmeldt og/eller avkrevd erstatning.

Kopinor: MED RETT TIL Å KOPIERE